/Ελληνική Νομοθεσία

Ελληνική Νομοθεσία

Καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων

Καθορισμός κομίστρων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Νόμος 3333 – Εμπορευματικά Κέντρα

Νόμος 2963

Νόμος 383/1976

Νόμος 1959/1991 (Άδειες κυκλοφορίας Μ.Β. πανω από 4000 χιλιόγραμμα)

Νόμος 3446 (Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας)

Νόμος 86(Ι)-2007

Προεδρικό διάταγμα 346 περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων