/Διοίκηση

Διοίκηση

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη τον Ιούνιο του 2012, αποτελείται από Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη Διοικουσών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Επιμελητηρίων, με ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των περιφερειών της χώρας. Πρόεδρος είναι ο κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.)

Αδαμαντιάδης Μιχάλης Πρόεδρος Εκπρόσωπος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Μίχαλος Κωνσtαντίνος Επίτιμος Πρόεδρος Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Γαζής Γεώργιος Α’ Αντιπρόεδρος Πρόεδρος, Επιμελητήριο Φωκίδας
Γιαμάς Ιωάννης Β’ Αντιπρόεδρος Πρόεδρος, Επιμελητήριο Πρέβεζας
Λεμονάκης Δημήτριος Γ’ Αντιπρόεδρος Πρόεδρος Εξαγωγικού Τμήματος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Παπαχαραλάμπους Λουκάς Γενικός Γραμματέας Οικονομικός Επόπτης, Επιμελητήριο Βοιωτίας
Φραντζέσκος Παρασκευάς Οικονομικός Επόπτης Αντιπρόεδρος, Επιμελητήριο Λέσβου
Μαγκλάρας Δημήτριος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αντιπρόεδρος, Επιμελητήριο Αργολίδας
Μπαχαρίδης Αθανάσιος Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Επιμελητήριο Έβρου
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Καρκαλής Θεόφιλος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,  Επιμελητήριο Ευβοίας
Κενανίδης Απόστολος Μέλος Πρόεδρος, Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
Κοπάλης Σπυρίδων Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Επιμελητήριο Μαγνησίας
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών / Πρόεδρος Κέντρου Μελετών
Μαντζάνας Αθανάσιος Μέλος Εκπρόσωπος, Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Μαργαρώνης Ιωάννης Μέλος Πρόεδρος, Επιμελητήριο Χανίων
Μάρκελλος Παναγιώτης Μέλος Αντιπρόεδρος, Επιμελητήριο Κορινθίας
Μιχάλαρος Ανδριανός Μέλος Πρόεδρος, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Προβιάς Δημήτριος Μέλος Οικονομικός Επόπτης, Επιμελητήριο Ρεθύμνου
Τσιβρανίδης Γεώργιος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
Σαρδάνης Ζήσης Αν. Μέλος Πρόεδρος Τμήματος Μεταποίησης, Επιμελητήριο Έβρου