/Αναζήτηση συνεργάτη

Αναζήτηση συνεργάτη

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ προτίθεται να προσλάβει άμεσα μόνιμο συνεργάτη έως 35 ετών, γυναίκα ή άνδρα χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, κάτοχο Πανεπιστημιακού διπλώματος Οικονομικής κατεύθυνσης κατά προτίμηση με ειδίκευση στις μεταφορές, άριστο γνώστη της Ελληνικής και Αγγλικής καθώς και χρήσης Η/Υ. Προηγούμενη εμπειρία στις μεταφορές θα θεωρηθεί προσόν. Αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος (μέγιστο 3 σελίδες) και αναφορά σε δύο πρόσωπα που συστήνουν την/τον υποψήφιο, έως 5 Απριλίου 2019, στο email: cric@email.com.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-42 74 042.
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.