/Έρευνες – Μελέτες

Έρευνες – Μελέτες

Έκθεση θεσμικού πλαισίου οδικών μεταφορών εμπορευμάτων στο εξωτερικό.

Έκθεση θεσμικού πλαισίου οδικών μεταφορών εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

IOBE Introduction – Μελέτη για τα προβλήματα και τις προοπτικές της Αγοράς των Φορτηγών Δ.Χ.

Προμελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου/Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών Νομού Φθιώτιδος» από την επιστημονική ομάδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2006.

Προμελέτη για την εξέταση σκοπιμότητας ανάπτυξης ενός Εμπορευματικού Σταθμού στο Νομό Ιωαννίνων. Χρηματοδότηση Περιφέρειας Ηπείρου. ( Ε.Ε.ΣΥ.Μ Μάιος 2001).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Κοζάνης) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοζάνης (ΑΝΚΟ ΑΕ). Χρηματοδότηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (Ε.Ε.ΣΥ.Μ/ΑΝΚΟ ΑΕ Μάιος 2001).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας Εμπορευματικού Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών  Πιερίας. Χρηματοδότηση Επιμελητηρίου Πιερίας ( Ε.Ε.ΣΥ.Μ Οκτώβριος 2000).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας πιλοτικού Εμπορευματικού Κέντρου Αιγαίου (Στη νήσο Λέσβο). Χρηματοδότηση 16ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ταμείο Συνοχής. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Μάρτιος  2000).

Μελέτη για την δημιουργία ενός Δικτύου Εμπορικών Λιμένων στα νησιά του Αιγαίου. Χρηματοδότηση Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Σεπτέμβριος 1999).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας πιλοτικού Εμπορευματικού Κέντρου Κεντρικής Μακεδονίας (Στο Νομό Κιλκίς). Χρηματοδότηση 16η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ταμείο Συνοχής (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Δεκέμβριος 1998).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων. Χρηματοδότηση  16ης  Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής επιτροπής, Ταμείο Συνοχής. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Ιανουάριος 1997).

Εμπορευματικό Κέντρο Πειραιά – Μια αναγκαία και ρεαλιστική λύση (Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης, Φεβρουάριος 1992).