/Άρθρο του προέδρου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη

Άρθρο του προέδρου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη

Το ειδικό ένθετο «Μεταφορές – Logistics» της εφημερίδας Κέρδος φιλοξένησε στις 24 Απριλίου 2008 άρθρο του Προέδρου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών, κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη.

Tο άρθρο, με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού – Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για μια Εθνική Στρατηγική Μεταφορών», μπορείτε να δείτε εδώ .